ALV

De ALV is de algemene ledenvergadering van de vereniging waarbij alle leden welkom zijn en stemrecht hebben.

In de ALV wordt bijvoorbeeld de jaarverslagen besproken, maar ook nieuwe commissies en bestuursleden zullen hier bekend gemaakt worden.

De ALV wordt 4 keer per jaar gehouden en deze zullen van tevoren aangekondigd worden in de nieuwsbrief.

Advertenties